Propis ostavljanja namaza
Share:

Listens: 0

About

Predavanje koje nam jasno daje do znanja da se namaz treba uzeti i prihvatiti kao ibadet kojim insan zaslužuje Džennet a ne kao adet ili običaj.