Publicering på Internet IK1043

Publicering på Internet IK1043

Akademin Industri och samhälle

Share Podcast:
Kursen består av fem delmoment Innehållet består bland annat av historik och utveckling av Internet och WWW, nätverk, bilder och typsnitt, grafisk färg- och bildkunskap. Även XHTML och XML, grunderna i Cascading Style Sheets (CSS) samt webbdesign med fokus på användbarhet och implementering av grafisk design behandlas....
Read More
Kursen består av fem delmoment Innehållet består bland annat av historik och utveckling av Internet och WWW, nätverk, bilder och typsnitt, grafisk färg- och bildkunskap. Även XHTML och XML, grunderna i Cascading Style Sheets (CSS) samt webbdesign med fokus på användbarhet och implementering av grafisk design behandlas....
Read More
Episodes (8)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

L01P01 Internet - vad är ...

23 Nov 2009 | 40 mins 11 secs

L01P01 Internet - va...

23 Nov 2009 | 40 mins 11 secs

L01P02 Verktyg för och på...

23 Nov 2009 | 52 mins 09 secs

L01P02 Verktyg för o...

23 Nov 2009 | 52 mins 09 secs

L02 Bilder och typsnitt

23 Nov 2009 | 55 mins 38 secs

L02 Bilder och typsn...

23 Nov 2009 | 55 mins 38 secs

L03P01 Vad är XHTML?

23 Nov 2009 | 39 mins 04 secs

L03P01 Vad är XHTML?

23 Nov 2009 | 39 mins 04 secs

L03P02 Tabeller

23 Nov 2009 | 45 mins 06 secs

L03P02 Tabeller

23 Nov 2009 | 45 mins 06 secs

L03P03 Formulär

23 Nov 2009 | 44 mins 59 secs

L03P03 Formulär

23 Nov 2009 | 44 mins 59 secs

L04P01 CSS - del 1, grund...

23 Nov 2009 | 01 hr 10 mins 50 secs

L04P01 CSS - del 1, ...

23 Nov 2009 | 01 hr 10 mins 50 secs

L04P02 CSS - del 2, desig...

23 Nov 2009 | 50 mins 37 secs

L04P02 CSS - del 2, ...

23 Nov 2009 | 50 mins 37 secs