RaJa English

RaJa English

Rayhan Jayatirta

Share Podcast:
RaJa English, RaJa adalah seorang penguasa, maksudnya saya ingin kita menguasai Bahasanya, dan RaJa merupakan singkatan nama saya (Rayhan Jayatirta). I would help you to improve your English, let's do this!...
Read More
RaJa English, RaJa adalah seorang penguasa, maksudnya saya ingin kita menguasai Bahasanya, dan RaJa merupakan singkatan nama saya (Rayhan Jayatirta). I would help you to improve your English, let's do this!...
Read More