RCI | 中文:报道

RCI | 中文:报道

RCI | 中文

Share Podcast:
发现、了解并深入理解加拿大的现状
...Read Less
发现、了解并深入理解加拿大的现状
...Read Less
Episodes (106)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

笔墨痴心:几位加拿大华人作家与艺术家 – 第一集 ...

25 Jan 2021 | 21 mins 23 secs

笔墨痴心:几位加拿大华人作家与艺术家 –...

25 Jan 2021 | 21 mins 23 secs

加中建交50年:走到了十字路口,未来充满不确定…

01 Dec 2020 | 17 mins 43 secs

加中建交50年:走到了十字路口,未来充满...

01 Dec 2020 | 17 mins 43 secs

专访作家、记者黄明珍:“我见证了历史”|加中关系5...

27 Nov 2020 | 18 mins 05 secs

专访作家、记者黄明珍:“我见证了历史”|...

27 Nov 2020 | 18 mins 05 secs

专访查尔斯·伯顿教授:“似乎没什么可庆祝的” | ...

24 Nov 2020 | 15 mins 59 secs

专访查尔斯·伯顿教授:“似乎没什么可庆祝...

24 Nov 2020 | 15 mins 59 secs

世界广播日:加广、瑞士资讯和罗马尼亚国际广播电台连...

13 Feb 2020 | 19 mins 58 secs

世界广播日:加广、瑞士资讯和罗马尼亚国际...

13 Feb 2020 | 19 mins 58 secs

世界广播日:加广、瑞士资讯和罗马尼亚国际广播电台连...

13 Feb 2020 | 19 mins 58 secs

世界广播日:加广、瑞士资讯和罗马尼亚国际...

13 Feb 2020 | 19 mins 58 secs

七十年来人与事:加拿大华裔学者赖小刚谈中国 – 第...

21 Jan 2020 | 23 mins 48 secs

七十年来人与事:加拿大华裔学者赖小刚谈中...

21 Jan 2020 | 23 mins 48 secs

七十年来人与事:加拿大华裔学者赖小刚谈中国 – 第...

20 Jan 2020 | 18 mins 50 secs

七十年来人与事:加拿大华裔学者赖小刚谈中...

20 Jan 2020 | 18 mins 50 secs

七十年来人与事:加拿大华裔学者赖小刚谈中国 – 第...

17 Jan 2020 | 24 mins 57 secs

七十年来人与事:加拿大华裔学者赖小刚谈中...

17 Jan 2020 | 24 mins 57 secs

七十年来人与事:加拿大华裔学者赖小刚谈中国 – 第...

16 Jan 2020 | 10 mins 10 secs

七十年来人与事:加拿大华裔学者赖小刚谈中...

16 Jan 2020 | 10 mins 10 secs

七十年来人与事:加拿大华裔学者赖小刚谈中国 – 第...

15 Jan 2020 | 17 mins 16 secs

七十年来人与事:加拿大华裔学者赖小刚谈中...

15 Jan 2020 | 17 mins 16 secs

七十年来人与事:加拿大华裔学者赖小刚谈中国 – 第...

14 Jan 2020 | 15 mins 48 secs

七十年来人与事:加拿大华裔学者赖小刚谈中...

14 Jan 2020 | 15 mins 48 secs

七十年来人与事:加拿大华裔学者赖小刚谈中国 – 第...

13 Jan 2020 | 21 mins

七十年来人与事:加拿大华裔学者赖小刚谈中...

13 Jan 2020 | 21 mins

电子大麻烟的害处还不清楚,联邦允许出售引争议

18 Dec 2019 | 05 mins 13 secs

电子大麻烟的害处还不清楚,联邦允许出售引...

18 Dec 2019 | 05 mins 13 secs

净土上的佛教学堂:走进爱德华王子岛的“月光国际学院...

17 Dec 2019 | 05 mins 58 secs

净土上的佛教学堂:走进爱德华王子岛的“月...

17 Dec 2019 | 05 mins 58 secs