Seek Out Podcast

Seek Out Podcast

Seek Out Podcast

Share Podcast:
ในยุคที่ชีวิตหมุนเร็ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พลิกผันโลกใบเดิมที่เราดำรงอยู่ เราควรหันกลับมาทบทวนคำถามพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์กันอย่างจริงจัง รายการ Seek Out Podcast จะขุดคุ้ยค้นหาประเด็นน่าคิด และนำปรัชญามาย่อยให้คุณฟัง โฮสต์โดย เป้ ปิยณัฐ อาจารย์ด้านปรัชญาและมนุษยศาสตร์...
Read More
ในยุคที่ชีวิตหมุนเร็ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พลิกผันโลกใบเดิมที่เราดำรงอยู่ เราควรหันกลับมาทบทวนคำถามพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์กันอย่างจริงจัง รายการ Seek Out Podcast จะขุดคุ้ยค้นหาประเด็นน่าคิด และนำปรัชญามาย่อยให้คุณฟัง โฮสต์โดย เป้ ปิยณัฐ อาจารย์ด้านปรัชญาและมนุษยศาสตร์...
Read More
Episodes (37)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

EP31 - การสร้าง fully aut...

24 May 2020 | 35 mins 38 secs

EP31 - การสร้าง full...

24 May 2020 | 35 mins 38 secs

EP12 – AI กับ Consciousne...

24 May 2020 | 28 mins 37 secs

EP12 – AI กับ Consci...

24 May 2020 | 28 mins 37 secs

EP32 - จริยศาสตร์ ศาสนา แ...

08 Jan 2020 | 31 mins 45 secs

EP32 - จริยศาสตร์ ศา...

08 Jan 2020 | 31 mins 45 secs

EP31 - การสร้าง fully aut...

13 Dec 2019 | 35 mins 38 secs

EP31 - การสร้าง full...

13 Dec 2019 | 35 mins 38 secs

EP30 - ทำไมบริษัทเทคโนโลย...

12 Dec 2019 | 15 mins 03 secs

EP30 - ทำไมบริษัทเทค...

12 Dec 2019 | 15 mins 03 secs

EP29 - Liberal Arts กับกา...

05 Dec 2019 | 13 mins 35 secs

EP29 - Liberal Arts ...

05 Dec 2019 | 13 mins 35 secs

EP28 - ความจำและการพึ่งพา...

05 Dec 2019 | 06 mins 08 secs

EP28 - ความจำและการพ...

05 Dec 2019 | 06 mins 08 secs

EP27 - ความสำคัญของมนุษยศ...

05 Dec 2019 | 20 mins 30 secs

EP27 - ความสำคัญของม...

05 Dec 2019 | 20 mins 30 secs

EP26 - เรื่องผี ๆ

05 Dec 2019 | 07 mins 24 secs

EP26 - เรื่องผี ๆ

05 Dec 2019 | 07 mins 24 secs

EP25 - คุณกำลังเข้าใจ 'ปร...

30 Mar 2019 | 18 mins 46 secs

EP25 - คุณกำลังเข้าใ...

30 Mar 2019 | 18 mins 46 secs

EP24 - ปรัชญากับความเป็นเ...

29 Mar 2019 | 18 mins 19 secs

EP24 - ปรัชญากับความ...

29 Mar 2019 | 18 mins 19 secs

EP23 - มนุษย์มีภาษาไว้ทำไ...

13 Mar 2019 | 22 mins 50 secs

EP23 - มนุษย์มีภาษาไ...

13 Mar 2019 | 22 mins 50 secs

EP22 - ปรัชญาจากฟากฟ้า แล...

12 Mar 2019 | 22 mins 57 secs

EP22 - ปรัชญาจากฟากฟ...

12 Mar 2019 | 22 mins 57 secs

EP21 - ความกังวลเรื่องจริ...

05 Mar 2019 | 24 mins 32 secs

EP21 - ความกังวลเรื่...

05 Mar 2019 | 24 mins 32 secs

EP20 - 'อารมณ์' คืออะไร?

03 Mar 2019 | 44 mins 52 secs

EP20 - 'อารมณ์' คืออ...

03 Mar 2019 | 44 mins 52 secs