Sunnah và Trái Ngược Sunnah Trong E’id Al-Fitr

Sunnah và Trái Ngược Sunnah Trong E’id Al-Fitr

Abu Hisaan Ibnu Ysa

Share:
Share:
Sunnah và Trái Ngược Sunnah Trong E’id Al-Fitr: Bài thuyết giảng về vài giáo điều nên làm và không nên làm trong ngày đại lễ E’id Al-Fitr.
Sunnah và Trái Ngược Sunnah Trong E’id Al-Fitr: Bài thuyết giảng về vài giáo điều nên làm ...Read More