Tafseer Từ Câu Kinh 16 Đến 30 Của Chương Qaaf

Tafseer Từ Câu Kinh 16 Đến 30 Của Chương Qaaf

Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Share:
Share:
Tafseer Từ Câu Kinh 16 Đến 30 Của Chương Qaaf: Bài thuyết giảng phân tích ngắn gọn chương từ câu Kinh 16 đến câu Kinh 30 của chương Qaaf (số thứ tự 50) và liệt kê một số bài học quí báo.
Tafseer Từ Câu Kinh 16 Đến 30 Của Chương Qaaf: Bài thuyết giảng phân tích ngắn gọn chương ...Read More