Thành Tâm Vì Allah

Thành Tâm Vì Allah

Abu Hisaan Ibnu Ysa

Share:
Share:
Thành Tâm Vì Allah: Bài giảng là lời cảnh báo rằng vào ngày tận thế người đầu tiên bị rơi vào hỏa ngục không phải là người Kafir hay là người Đa Thần mà chính là người xướng đọc Qur’an, người bố thí và người đầu quân Jihaad do bởi họ đã đánh mất đi một điều kiện trọng đại của một việc làm được chấp nhận đó là thành tâm vì Allah khi hành đạo.
Thành Tâm Vì Allah: Bài giảng là lời cảnh báo rằng vào ngày tận thế người đầu tiên bị rơi ...Read More