Theo Sunnah Hay Theo Lời Của U’lama ?

Theo Sunnah Hay Theo Lời Của U’lama ?

Abu Hisaan Ibnu Ysa

Share:
Share:
Theo Sunnah Hay Theo Lời Của U’lama ?: Trong bài thuyết giảng trả lời câu hỏi rằng là chúng ta làm theo Qur’an và Sunnah hay làm theo lời nói của các U’lama (học giả Islam) ?
Theo Sunnah Hay Theo Lời Của U’lama ?: Trong bài thuyết giảng trả lời câu hỏi rằng là chún...Read More