Tìm Hiểu Thánh Kinh @ ttb.twr.org/vietnamese

Tìm Hiểu Thánh Kinh @ ttb.twr.org/vietnamese

Thru the Bible Vietnamese

Share:
Share:
Bài giảng … là một phần của chương trình “Tìm Hiểu Thánh Kinh”. Đây là chương trình giảng dạy Kinh thánh toàn cầu được sáng lập bởi Tiến sĩ J. Vernon McGee. Nay chương trình đã được chuyển ngữ sang hơn 100 thứ ngôn ngữ và thổ ngữ khác nhau. Chương trình gồm nhiều bài giảng, mỗi bài dành cho một ngày, kéo dài 30 phút và sẽ hướng dẫn thính giả đi xuyên suốt Kinh thánh một cách có hệ thống. Các bài giảng nầy đã được đưa lên mạng. Chúng tôi tạ ơn Chú...Read More
Bài giảng … là một phần của chương trình “Tìm Hiểu Thánh Kinh”. Đây là chương trình giảng ...Read More
Episodes (176)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Lê vi ký 13:18-59

07 Jul 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 13:18-59

07 Jul 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 13:4-17

06 Jul 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 13:4-17

06 Jul 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 13:1-3

03 Jul 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 13:1-3

03 Jul 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 12

02 Jul 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 12

02 Jul 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 11

01 Jul 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 11

01 Jul 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 10

30 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 10

30 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 8:14-9:24

29 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 8:14-9:24

29 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 8:1-13

26 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 8:1-13

26 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 7

25 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 7

25 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 6

24 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 6

24 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 5

23 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 5

23 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 4:13-35

22 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 4:13-35

22 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 4:1-12

19 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 4:1-12

19 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 3

18 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 3

18 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 2

17 Jun 2020 | 28 mins 45 secs

Lê vi ký 2

17 Jun 2020 | 28 mins 45 secs