Tô Triều

Tô Triều

To Trieu

Share:
Share:
Tự học Giao dịch Forex - Vàng - Chứng khoán Support this podcast: https://anchor.fm/tohaitrieu/support
Tự học Giao dịch Forex - Vàng - Chứng khoán Support this podcast: https://anchor.fm/tohait...Read More
Episodes (45)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

US Jobless Claim ngày 02/...

02 Apr 2020 | 06 mins 36 secs

US Jobless Claim ngà...

02 Apr 2020 | 06 mins 36 secs

Thị trường Forex Quý II: ...

01 Apr 2020 | 07 mins 50 secs

Thị trường Forex Quý...

01 Apr 2020 | 07 mins 50 secs

Dự báo Bitcoin - BTC/USD ...

01 Apr 2020 | 04 mins 03 secs

Dự báo Bitcoin - BTC...

01 Apr 2020 | 04 mins 03 secs

Ba đường EMA34 của Raghee...

31 Mar 2020 | 09 mins 25 secs

Ba đường EMA34 của R...

31 Mar 2020 | 09 mins 25 secs

Dự báo Giá Vàng - Xu hướn...

30 Mar 2020 | 11 mins 01 sec

Dự báo Giá Vàng - Xu...

30 Mar 2020 | 11 mins 01 sec

Dự báo Bitcoin - BTC/USD ...

29 Mar 2020 | 03 mins 49 secs

Dự báo Bitcoin - BTC...

29 Mar 2020 | 03 mins 49 secs

Dự báo Giá Vàng - Xu hướn...

27 Mar 2020 | 12 mins 50 secs

Dự báo Giá Vàng - Xu...

27 Mar 2020 | 12 mins 50 secs

Dự báo Giá Vàng - Xu hướn...

26 Mar 2020 | 07 mins 10 secs

Dự báo Giá Vàng - Xu...

26 Mar 2020 | 07 mins 10 secs

Thị trường Vàng năm 2020 ...

26 Mar 2020 | 03 mins 31 secs

Thị trường Vàng năm ...

26 Mar 2020 | 03 mins 31 secs

Thất nghiệp Hoa Kỳ liệu c...

26 Mar 2020 | 05 mins 13 secs

Thất nghiệp Hoa Kỳ l...

26 Mar 2020 | 05 mins 13 secs

Swing Trading là gì? Nhữn...

26 Mar 2020 | 04 mins 35 secs

Swing Trading là gì?...

26 Mar 2020 | 04 mins 35 secs

Scalping là gì? Xác định ...

21 Mar 2020 | 07 mins 03 secs

Scalping là gì? Xác ...

21 Mar 2020 | 07 mins 03 secs

Giá Vàng - XAU/USD tháng ...

19 Mar 2020 | 05 mins 03 secs

Giá Vàng - XAU/USD t...

19 Mar 2020 | 05 mins 03 secs

Bitcoin là thiên đường an...

13 Mar 2020 | 03 mins 35 secs

Bitcoin là thiên đườ...

13 Mar 2020 | 03 mins 35 secs

Tổng kết: Trading Plan - ...

13 Mar 2020 | 05 mins

Tổng kết: Trading Pl...

13 Mar 2020 | 05 mins