Tô Triều

Tô Triều

To Trieu

Share:
Share:
Tự học Giao dịch Forex - Vàng - Chứng khoán Support this podcast: https://anchor.fm/tohaitrieu/support
Tự học Giao dịch Forex - Vàng - Chứng khoán Support this podcast: https://anchor.fm/tohait...Read More
Episodes (70)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Phân tích và dự báo Gold,...

06 Jul 2020 | 05 mins 11 secs

Phân tích và dự báo ...

06 Jul 2020 | 05 mins 11 secs

Tin Forex - Gold từ 06/07...

06 Jul 2020 | 05 mins 50 secs

Tin Forex - Gold từ ...

06 Jul 2020 | 05 mins 50 secs

Quỹ mở là gì? 4 tiêu chí ...

18 Jun 2020 | 16 mins 56 secs

Quỹ mở là gì? 4 tiêu...

18 Jun 2020 | 16 mins 56 secs

Wefinex là gì? 9 dấu hiệu...

12 Jun 2020 | 11 mins 03 secs

Wefinex là gì? 9 dấu...

12 Jun 2020 | 11 mins 03 secs

Giá Vàng - XAUUSD ngày 12...

12 Jun 2020 | 10 mins 47 secs

Giá Vàng - XAUUSD ng...

12 Jun 2020 | 10 mins 47 secs

Dự báo Giá Vàng - XAUUSD ...

03 Jun 2020 | 13 mins 53 secs

Dự báo Giá Vàng - XA...

03 Jun 2020 | 13 mins 53 secs

Dự báo xu hướng EURUSD ng...

28 May 2020 | 06 mins 27 secs

Dự báo xu hướng EURU...

28 May 2020 | 06 mins 27 secs

Dự báo Giá Vàng – XAUUSD ...

27 May 2020 | 09 mins 06 secs

Dự báo Giá Vàng – XA...

27 May 2020 | 09 mins 06 secs

Dự báo Giá Vàng – XAUUSD ...

22 May 2020 | 10 mins 17 secs

Dự báo Giá Vàng – XA...

22 May 2020 | 10 mins 17 secs

Dự báo xu hướng USD - US ...

21 May 2020 | 05 mins 14 secs

Dự báo xu hướng USD ...

21 May 2020 | 05 mins 14 secs

Dự báo Giá Vàng – XAUUSD ...

19 May 2020 | 07 mins 22 secs

Dự báo Giá Vàng – XA...

19 May 2020 | 07 mins 22 secs

6 loại quy tắc trong giao...

18 May 2020 | 11 mins 58 secs

6 loại quy tắc trong...

18 May 2020 | 11 mins 58 secs

Dự báo Giá Vàng - XAU/USD...

13 May 2020 | 17 mins 48 secs

Dự báo Giá Vàng - XA...

13 May 2020 | 17 mins 48 secs

Dự báo Giá Vàng - XAU/USD...

08 May 2020 | 18 mins

Dự báo Giá Vàng - XA...

08 May 2020 | 18 mins

Margin Trading là gì? 11 ...

07 May 2020 | 10 mins 28 secs

Margin Trading là gì...

07 May 2020 | 10 mins 28 secs