Truyện ngôn tình Độc Y Thần Nữ - Tác Giả: Nguyệt Hạ Khuynh Ca | Swipe Mango

Truyện ngôn tình Độc Y Thần Nữ - Tác Giả: Nguyệt Hạ Khuynh C...

Swipe Mango

Share Podcast:
Truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê của tác giả Nguyệt Hạ Khuynh Ca kể về nàng là huyết mạch duy nhất mà Thần Sáng Thế lưu lại, bị tộc nhân phản bội, linh mạch bị đoạt, moi tim mà chết, ngã xuống hạ giới. Luân hồi chuyển thế, xuyên không tái thế sống lại, một khi trí nhớ sống lại, linh mạch thức tỉnh, một tay y thuật cứu sống người chết, hồi sinh bạch cốt, năm hệ thần thú gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, ai thiếu của nàng...Read More
Truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê của tác giả Nguyệt Hạ Khuynh Ca kể v...Read More
Episodes (10)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Chương 10: Nhặt Được Mỹ N...

07 Feb 2020 | 05 mins 36 secs

Chương 10: Nhặt Được...

07 Feb 2020 | 05 mins 36 secs

Chương 9: Nhặt Được Mỹ Na...

06 Feb 2020 | 05 mins 45 secs

Chương 9: Nhặt Được ...

06 Feb 2020 | 05 mins 45 secs

Chương 8: Nhặt Được Mỹ Na...

24 Jan 2020 | 05 mins 38 secs

Chương 8: Nhặt Được ...

24 Jan 2020 | 05 mins 38 secs

Chương 7: Nhặt Được Mỹ Na...

20 Jan 2020 | 05 mins 20 secs

Chương 7: Nhặt Được ...

20 Jan 2020 | 05 mins 20 secs

Chương 6: Vong ân phụ ngh...

15 Jan 2020 | 05 mins 30 secs

Chương 6: Vong ân ph...

15 Jan 2020 | 05 mins 30 secs

Chương 5: Vong ân phụ ngh...

14 Jan 2020 | 05 mins 30 secs

Chương 5: Vong ân ph...

14 Jan 2020 | 05 mins 30 secs

Chương 4: Vạn năm sau, số...

13 Jan 2020 | 05 mins 20 secs

Chương 4: Vạn năm sa...

13 Jan 2020 | 05 mins 20 secs

Chương 3: Vạn năm sau, số...

12 Jan 2020 | 05 mins 20 secs

Chương 3: Vạn năm sa...

12 Jan 2020 | 05 mins 20 secs

Chương 2: Moi Tim Mà Chết...

19 Dec 2019 | 05 mins 03 secs

Chương 2: Moi Tim Mà...

19 Dec 2019 | 05 mins 03 secs

Chương 1: Moi Tim Mà Chết...

19 Dec 2019 | 05 mins 03 secs

Chương 1: Moi Tim Mà...

19 Dec 2019 | 05 mins 03 secs