Truyện ngôn tình 365 Ngày Hôn Nhân | Tác Giả: Guai Wu | Swipe Mango

Truyện ngôn tình 365 Ngày Hôn Nhân | Tác Giả: Guai Wu | Swip...

Swipe Mango

Share Podcast:
# 365 Ngày Hôn Nhân | Khóa Trụ Tim Em | Tác giả: Guai Wu | Swipe Mango Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Lãnh Tử Tình, 25 tuổi - một nhà văn được yêu thích trên mạng là một cô gái trầm mặc ít lời, không chí tiến thủ trong mắt người khác. Lôi Tuấn Vũ, 33 tuổi là giám đốc tập đoàn Kiêu Dương. Hai người từ nhỏ đã có ấn định hôn ước, vì yêu cầu bức thiết của hai bên gia đình nên đồng ý kết hôn. Không ai biết rằng, ngay trước hôn kỳ, hai người nh...
Read More
# 365 Ngày Hôn Nhân | Khóa Trụ Tim Em | Tác giả: Guai Wu | Swipe Mango Thể loại: Truyện ngôn tình Giới thiệu: Lãnh Tử Tình, 25 tuổi - một nhà văn được yêu thích trên mạng là một cô gái trầm mặc ít lời, không chí tiến thủ trong mắt người khác. Lôi Tuấn Vũ, 33 tuổi là giám đốc tập đoàn Kiêu Dương. Hai người từ nhỏ đã có ấn định hôn ước, vì yêu cầu bức thiết của hai bên gia đình nên đồng ý kết hôn. Không ai biết rằng, ngay trước hôn kỳ, hai người nh...
Read More
Episodes (10)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Chương 10: Ngày 2 Tháng 1...

13 Feb 2020 | 06 mins 04 secs

Chương 10: Ngày 2 Th...

13 Feb 2020 | 06 mins 04 secs

Chương 9: Ngày 2 Tháng 1 ...

06 Feb 2020 | 06 mins 31 secs

Chương 9: Ngày 2 Thá...

06 Feb 2020 | 06 mins 31 secs

Chương 8: Ngày 2 Tháng 1 ...

30 Jan 2020 | 06 mins 40 secs

Chương 8: Ngày 2 Thá...

30 Jan 2020 | 06 mins 40 secs

Chương 7: Ngày 2 Tháng 1 ...

23 Jan 2020 | 06 mins 12 secs

Chương 7: Ngày 2 Thá...

23 Jan 2020 | 06 mins 12 secs

Chương 6: Ngày 1 Tháng 1 ...

16 Jan 2020 | 06 mins 15 secs

Chương 6: Ngày 1 Thá...

16 Jan 2020 | 06 mins 15 secs

Chương 5: Ngày 1 Tháng 1 ...

09 Jan 2020 | 06 mins

Chương 5: Ngày 1 Thá...

09 Jan 2020 | 06 mins

Chương 4: Ngày 1 Tháng 1 ...

02 Jan 2020 | 06 mins 20 secs

Chương 4: Ngày 1 Thá...

02 Jan 2020 | 06 mins 20 secs

Chương 3: Ngày 1 Tháng 1 ...

28 Dec 2019 | 06 mins 02 secs

Chương 3: Ngày 1 Thá...

28 Dec 2019 | 06 mins 02 secs

Chương 2: Ngày 1 Tháng 1 ...

21 Dec 2019 | 05 mins 54 secs

Chương 2: Ngày 1 Thá...

21 Dec 2019 | 05 mins 54 secs

Chương 1: Ngày 1 Tháng 1 ...

19 Dec 2019 | 06 mins 14 secs

Chương 1: Ngày 1 Thá...

19 Dec 2019 | 06 mins 14 secs