Uloga vjere i ahlaka u izgradnji zdravog društva

Uloga vjere i ahlaka u izgradnji zdravog društva

Abdulvaris Ribo

Share:
Veoma lijepo i poučno predavanje o bitnosti vjere i ahlaka u životu svakog čovjeka i društva u cjelini.
...Read Less
Veoma lijepo i poučno predavanje o bitnosti vjere i ahlaka u životu svakog čovjeka i društva u cjelini.
...Read Less