Umuhimu Wa Tawhidi

Umuhimu Wa Tawhidi

Salim Barahiyan

Share Podcast:
Mada hii inazungumzia umuhimu wa tamko la twuhiid (Lailaha Illa Allah),na lengo la kuumbwa kwetu, na aya zilizo bainisha lengo la kuumbwa kwetu,na sababu ya kutumwa mitume,na maana ya twaghuti,na malipo ya atakae kufa na tawhiidi ya (Lailaha Illa Allah)....
Read More
Mada hii inazungumzia umuhimu wa tamko la twuhiid (Lailaha Illa Allah),na lengo la kuumbwa kwetu, na aya zilizo bainisha lengo la kuumbwa kwetu,na sababu ya kutumwa mitume,na maana ya twaghuti,na malipo ya atakae kufa na tawhiidi ya (Lailaha Illa Allah)....
Read More
Episodes (6)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Umuhimu Wa Tawhidi 01

17 Oct 2013 | 51 mins 08 secs

Umuhimu Wa Tawhidi 0...

17 Oct 2013 | 51 mins 08 secs

Umuhimu Wa Tawhidi 02

17 Oct 2013 | 51 mins 08 secs

Umuhimu Wa Tawhidi 0...

17 Oct 2013 | 51 mins 08 secs

Umuhimu Wa Tawhidi 03

17 Oct 2013 | 51 mins 08 secs

Umuhimu Wa Tawhidi 0...

17 Oct 2013 | 51 mins 08 secs

Umuhimu Wa Tawhidi 04

17 Oct 2013 | 51 mins 08 secs

Umuhimu Wa Tawhidi 0...

17 Oct 2013 | 51 mins 08 secs

Umuhimu Wa Tawhidi 05

17 Oct 2013 | 51 mins 08 secs

Umuhimu Wa Tawhidi 0...

17 Oct 2013 | 51 mins 08 secs

Umuhimu Wa Tawhidi 06

17 Oct 2013 | 51 mins 08 secs

Umuhimu Wa Tawhidi 0...

17 Oct 2013 | 51 mins 08 secs