Välfärd och hälsa

Välfärd och hälsa

UR

Share Podcast:
Under Vetenskapsrådets tvärvetenskapliga seminarium Välfärd och hälsa hör vi forskare från skilda discipliner diskutera sambanden mellan de båda begreppen. Det här är ett av fyra årliga seminarier arrangerade av Vetenskapsrådet. Inspelat i december 2011. Moderator: Arne Jarrick....
Read More
Under Vetenskapsrådets tvärvetenskapliga seminarium Välfärd och hälsa hör vi forskare från skilda discipliner diskutera sambanden mellan de båda begreppen. Det här är ett av fyra årliga seminarier arrangerade av Vetenskapsrådet. Inspelat i december 2011. Moderator: Arne Jarrick....
Read More