VOV - Câu chuyện văn hóa

VOV - Câu chuyện văn hóa

Đài Tiếng nói Việt Nam

Share Podcast:
Khách mời và MC cùng mạn đàm, tranh luận về những vấn đề, sự kiện liên quan tới văn hóa, gây ảnh hưởng đến xã hội trong không khí nhẹ nhàng, vui vẻ ngày cuối tuần. Nguồn thông tin được khai thác từ trang VOV2.VN - Hệ Văn Hóa - Đời Sống - Khoa Giáo VOV2. Hãy search "VOV" trên ứng dụng để nghe nhiều kênh khác của VOV.
Khách mời và MC cùng mạn đàm, tranh luận về những vấn đề, sự kiện liên quan tới văn hóa, g...Read More
Episodes (82)
Newest to Oldest
Sort Episodes:

Gánh Đất nước trên vai

14 Sep 2020 | 29 mins 48 secs

Gánh Đất nước trên v...

14 Sep 2020 | 29 mins 48 secs

Cõi tạm đừng sống tạm

28 Aug 2020 | 29 mins 41 secs

Cõi tạm đừng sống tạ...

28 Aug 2020 | 29 mins 41 secs

Giấy khen đại trà hóa ra ...

29 Jul 2020 | 28 mins 56 secs

Giấy khen đại trà hó...

29 Jul 2020 | 28 mins 56 secs

Hơn ngàn lời yêu thương.....

13 Jul 2020 | 29 mins 58 secs

Hơn ngàn lời yêu thư...

13 Jul 2020 | 29 mins 58 secs

Vui buồn chuyện nghề báo

22 Jun 2020 | 29 mins 57 secs

Vui buồn chuyện nghề...

22 Jun 2020 | 29 mins 57 secs

Đức - Tài thời 4.0

30 May 2020 | 29 mins 52 secs

Đức - Tài thời 4.0

30 May 2020 | 29 mins 52 secs

Từ thiện có nên "Cứu nhầm...

09 May 2020 | 29 mins 29 secs

Từ thiện có nên "Cứu...

09 May 2020 | 29 mins 29 secs

Sống tinh tế - Ế sang trọ...

09 Apr 2020 | 29 mins 56 secs

Sống tinh tế - Ế san...

09 Apr 2020 | 29 mins 56 secs

Đạo đức kinh doanh xuống ...

23 Mar 2020 | 29 mins 05 secs

Đạo đức kinh doanh x...

23 Mar 2020 | 29 mins 05 secs

Phụ nữ hiện đại không ngạ...

13 Mar 2020 | 29 mins 29 secs

Phụ nữ hiện đại khôn...

13 Mar 2020 | 29 mins 29 secs

Bộ mặt xã hội trong cơn s...

02 Mar 2020 | 29 mins 30 secs

Bộ mặt xã hội trong ...

02 Mar 2020 | 29 mins 30 secs

Mùi của cố hương...

16 Feb 2020 | 29 mins 56 secs

Mùi của cố hương...

16 Feb 2020 | 29 mins 56 secs

Quẳng gánh lo đi mà vui ....

03 Feb 2020 | 29 mins 54 secs

Quẳng gánh lo đi mà ...

03 Feb 2020 | 29 mins 54 secs

Định danh cái đẹp

19 Jan 2020 | 29 mins 46 secs

Định danh cái đẹp

19 Jan 2020 | 29 mins 46 secs

Chửi bới, xúc phạm người ...

08 Jan 2020 | 28 mins 46 secs

Chửi bới, xúc phạm n...

08 Jan 2020 | 28 mins 46 secs