09: Podd Grönt - Elin resonerar på djupet om målkonflikterna i klimatarbetet

09: Podd Grönt - Elin resonerar på djupet om målkonflikterna...

Podd Grönt

Share Podcast:
Vi intervjuar Elin Söderberg inför språkrörsvalet i MP.   Det blir ett samtal där vi låter frågorna ta tid och där vi vrider och vänder på frågorna om svåra konflikter mellan individens ansvar och samhällets ansvar, mellan skogsbruket och den biologiska mångfalden, mellan teknikutveckling och levnadsvanor.   Det är inga lätta frågor men vi som gör ett försök är Linnea Kläth och Tim Gahnström. ...
Read More
Vi intervjuar Elin Söderberg inför språkrörsvalet i MP.   Det blir ett samtal där vi låter frågorna ta tid och där vi vrider och vänder på frågorna om svåra konflikter mellan individens ansvar och samhällets ansvar, mellan skogsbruket och den biologiska mångfalden, mellan teknikutveckling och levnadsvanor.   Det är inga lätta frågor men vi som gör ett försök är Linnea Kläth och Tim Gahnström. ...
Read More