19. 11 വയസ്സിൽ 7 ലക്ഷം SUBSCRIBERS ഓ?! ?? | Malayalam Podcast | മലയാളം പോഡ്കാസറ്റ്

Share:

Listens: 0

After Hours Malayalis - Malayalam Podcast

Miscellaneous


Video version: https://youtu.be/b4EP0APacRA Check out Minsha's World! https://www.youtube.com/c/MinshasWorld In this episode, Zayaan and Sameer interview Minsha, an 11-year-old YouTuber who amassed over 7 Lakh subscribers in a very short time. Minshu Kutty talks about her school life, her videos, fame and a lot more. ഈ എപ്പിസോഡിൽ സയാനും സമീറും 11 വയസ്സിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് 7 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേർസ് നേടിയ സയാന്റെ കസിനും ആയ മിന്‍ഷയെ അഭിമുഖം ചെയ്യുന്നു. മിൻഷ അവളുടെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും YouTube വിഡിയോസിനെ കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇതിൽ സംസാരിക്കുന്നു. Minsha's World Vlog: https://m.youtube.com/c/Minshasworldvlogs Follow Zayaan Zakir: https://instagram.com/zayaanmalayalam?utm_medium=copy_link Follow Sameer Roshan: https://instagram.com/zayaanmalayalam?utm_medium=copy_link _____________________________________ ??? ??????? Instagram: @afterhoursmalayalis https://www.instagram.com/afterhoursm...​ Facebook: After Hours Malayalis https://www.facebook.com/afterhoursma...​ Follow. Get in touch. ? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/afterhoursmalayalis/message