3. Katarsis

Share:

Listens: 0

Madrasah Rasa

Arts


Seluruh kenangan itu bebal. Usaha melupakan justru menjadi cara mengingat dengan bentuk lain. Letakkan seluruh ingatan itu, perlahan-lahan.