3. Kroppsideal och normer

Share:

Listens: 0

Björnberg för helvete

Comedy


I detta avsnitt är min syster med och snackar. Vi pratar om kroppsideal, normer och våra upplevelser kring detta.