33 - Sesin Psikolojik Önemi

Share:

Listens: 0

Audio Lantern

Arts


Bu bölümümüz de, medya ürünlerinde ve günlük hayatımızda duyduğumuz seslerin beynimize nasıl etki ettiğiyle ilgili sohbet ediyoruz.