# 40 Motie: Paard in de Gang

# 40 Motie: Paard in de Gang

Rondom de Raad, De Podcast

Share:
Met VVD-raadslid Rick Nederend gingen we in gesprek over politiek leiderschap, over de ambtenarensituatie in Stichtse Vecht, de persoonlijke redenen om politiek actief te zijn, de komende verkiezingsstrijd, het snoepen in de raad, motie paard in de gang en nog veel meer.
Met VVD-raadslid Rick Nederend gingen we in gesprek over politiek leiderschap, over de ambtenarensituatie in Stichtse Vecht, de persoonlijke redenen om politiek actief te zijn, de komende verkiezingsstrijd, het snoepen in de raad, motie paard in de gang en nog veel meer.