§64 Advokatrobotene kommer?

§64 Advokatrobotene kommer?

Er det lov?

Share:
//Betalt innhold// Miniserien ‘Fremtidens jurist i et digitalisert samfunn’ er laget i samarbeid med Centre on Experienital Legal Learning (CELL) ved Det juridiske fakultet i Oslo. Når det kommer til digitaliseringens fremmarsj er et av de store spørsmålene – kommer robotene til å ta over jobben din? Hvordan stiller dette seg for advokaten, som jobber med å geleide oss vanlige folk gjennom rett, galt og lovregler? Vil vi få advokatroboter? Hvordan vil det i så fall påvirke advokatene – og oss som trenger advokathjelp? Og hvordan i alle dager skal en slik advokatrobot fungere og reguleres?Gjestene i episode 3 av miniserien ‘Fremtidens jurist i et digitalisert samfunn’ er Tale Sjølsvik og Morten B. Tidemand. Morten er advokat i LIGL Advokater og Tale er prodekan ved Oslo MET, tilknyttet CELLS Lovlab og forsker på advokatrollen.I tillegg forteller jusstudent Sofie Færøvig om advokatroboter. Sofie har jobbet med problemstillinger knyttet til advokatroboter i valgemnet Legal Technology: Artificial Intelligence and Law ved Det juridiske fakutlet i Oslo.
...Read More
//Betalt innhold// Miniserien ‘Fremtidens jurist i et digitalisert samfunn’ er laget i samarbeid med Centre on Experienital Legal Learning (CELL) ved Det juridiske fakultet i Oslo. Når det kommer til digitaliseringens fremmarsj er et av de store spørsmålene – kommer robotene til å ta over jobben din? Hvordan stiller dette seg for advokaten, som jobber med å geleide oss vanlige folk gjennom rett, galt og lovregler? Vil vi få advokatroboter? Hvordan vil det i så fall påvirke advokatene – og oss som trenger advokathjelp? Og hvordan i alle dager skal en slik advokatrobot fungere og reguleres?Gjestene i episode 3 av miniserien ‘Fremtidens jurist i et digitalisert samfunn’ er Tale Sjølsvik og Morten B. Tidemand. Morten er advokat i LIGL Advokater og Tale er prodekan ved Oslo MET, tilknyttet CELLS Lovlab og forsker på advokatrollen.I tillegg forteller jusstudent Sofie Færøvig om advokatroboter. Sofie har jobbet med problemstillinger knyttet til advokatroboter i valgemnet Legal Technology: Artificial Intelligence and Law ved Det juridiske fakutlet i Oslo.
...Read More