7. Cowboyboots

Share:

Listens: 0

Peter&Maria

News & Politics


Med anledning av SVT-dokumentären om Josefin Nilsson, har en opinionsstorm blåst upp i Sverige. Med utgångspunkt från Josefins öde, talar vi om tystnadskultur och möjliggörare - om våld i nära relationer och de attityder som omger detta samhällsproblem.  Vi hinner också med ett stopp i skånska Skurup, där kommunen gått över gränsen och har en polisanmälan att se fram emot.