#8 Striden om skogen

#8 Striden om skogen

Skarpt Läge

Share:
De senaste åren har skogslandskapet genomgått en radikal förändring. Många djur och växter är idag hotade. Vad innebär det? Hur mycket skog finns det ens i Sverige? Och hur ligger det till med skogen och klimatet? Uppfattningarna om läget i den svenska skogen går isär. I det här avsnittet punkterar vi myter om skogen. Medverkande: Malin Sahlin, skogssakkunnig på Naturskyddsföreningen och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande. Programledare: Isabelle Strengbom
...Read More
De senaste åren har skogslandskapet genomgått en radikal förändring. Många djur och växter är idag hotade. Vad innebär det? Hur mycket skog finns det ens i Sverige? Och hur ligger det till med skogen och klimatet? Uppfattningarna om läget i den svenska skogen går isär. I det här avsnittet punkterar vi myter om skogen. Medverkande: Malin Sahlin, skogssakkunnig på Naturskyddsföreningen och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande. Programledare: Isabelle Strengbom
...Read More