#86 NKS Veiledningssenter for pårørende i Kristiansand. Intervju med Anette N. Kristoffersen og Mette Marie Revheim

#86 NKS Veiledningssenter for pårørende i Kristiansand. Inte...

Selvmords Podden

Share:
Er du pårørende til noen som sliter med rus eller psykisk lidelse? Ønsker du noen å snakke med? Slik starter brosjyren fra NKS Veiledningssenter for pårørende.  De har gratis og livsnøytralt samtaletilbud i hele Norge. Du trenger ingen henvisning, og de har taushetsplikt.  Tilbudet er for alle aldersgrupper, og skal være for de som har en relasjon til en som sliter med rus eller psykisk lidelse. Du finner mer info på www.veiledningssenter.no  Her kan du få hjelp:   - Trenger du akutt hjelp ring 113! Kirkens SOS: Døgnåpen kristetelefon, tlf 22 40 00 40 Mental Helse: Døgnåpen krisetelefon, tlf 11 61 23 LEVE: Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Legevakten: tlf 116 117 Kors på Halsen (Røde Kors): Lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18,   Tel. 800 33 321  (Mandag til fredag, kl 14-20) Stiftelsen Elpis Selvmordsforebygging -arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger. Stiftelsen Lillebrors Minne -omsorg for etterlatte #ikke1til #selvmord #åpenhetredderliv #ikkegiopp #selvmordspodden #selvmordsforebygging #endagavgangen #antistigma #nytthåp #etterlatte
...Read More
Er du pårørende til noen som sliter med rus eller psykisk lidelse? Ønsker du noen å snakke med? Slik starter brosjyren fra NKS Veiledningssenter for pårørende.  De har gratis og livsnøytralt samtaletilbud i hele Norge. Du trenger ingen henvisning, og de har taushetsplikt.  Tilbudet er for alle aldersgrupper, og skal være for de som har en relasjon til en som sliter med rus eller psykisk lidelse. Du finner mer info på www.veiledningssenter.no  Her kan du få hjelp:   - Trenger du akutt hjelp ring 113! Kirkens SOS: Døgnåpen kristetelefon, tlf 22 40 00 40 Mental Helse: Døgnåpen krisetelefon, tlf 11 61 23 LEVE: Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Legevakten: tlf 116 117 Kors på Halsen (Røde Kors): Lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18,   Tel. 800 33 321  (Mandag til fredag, kl 14-20) Stiftelsen Elpis Selvmordsforebygging -arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger. Stiftelsen Lillebrors Minne -omsorg for etterlatte #ikke1til #selvmord #åpenhetredderliv #ikkegiopp #selvmordspodden #selvmordsforebygging #endagavgangen #antistigma #nytthåp #etterlatte
...Read More