اپیزود یازدهم - بدون لب خندیدن قسمت دوم

اپیزود یازدهم - بدون لب خندیدن قسمت دوم

On podcast پادکست آن

Share Podcast:
اپیزود یازدهم پادکست "آن"، دومین قسمت مینی‌سریال بدون لب خندیدن، داستان واقعی یوسفه که شونزده سالگی به جنگ میره ‌ سایت کمپین بشنو: www.bamabeshno.ir آهنگ‌های استفاده شده: The Last of Us Theme Song Bibo No Aozora - Endless Flight - Babel soundtrack Hans Zimmer - The oil Crows in the rain - Chapter VII - The End Imaginecamz - Where's my love (Slowed) Max Ritcher - Leftovers theme ndanny synth آهنگ تیتراژ پایانی: Qorbat - Mahan Farzad & Ahmad Deshme...
Read More
اپیزود یازدهم پادکست "آن"، دومین قسمت مینی‌سریال بدون لب خندیدن، داستان واقعی یوسفه که شونزده سالگی به جنگ میره ‌ سایت کمپین بشنو: www.bamabeshno.ir آهنگ‌های استفاده شده: The Last of Us Theme Song Bibo No Aozora - Endless Flight - Babel soundtrack Hans Zimmer - The oil Crows in the rain - Chapter VII - The End Imaginecamz - Where's my love (Slowed) Max Ritcher - Leftovers theme ndanny synth آهنگ تیتراژ پایانی: Qorbat - Mahan Farzad & Ahmad Deshme...
Read More