Avsnitt 13 - Om "Digital demokrati"

Share:

Listens: 0

Nätet & demokratin - hot eller möjlighet?

Miscellaneous


I det här avsnittet möter vi Ulf Bjereld och Sofie Blombäck som är två av författarna till boken "Digital demokrati?: partierna i en ny tid". Avsnittet spelades in i somras under Almedalsveckan vilket förklarar det annorlunda ljudet. Detta är ännu ett avsnitt ur ”Backa demokratin”, podden om demokrati och digitalisering. Utvecklas eller hotas demokratin av nätutvecklingen. Eller är det kanske mest av allt både och i så fall upp till oss. Möt spännande personer som alla i sin vardag försöker utveckla och backa demokratin. Podden rattas av mig, mediestrategen, författaren och föreläsaren, Brit Stakston. Jag skrev en bok inför valet 2010 som hette Politik 2.0. En tid då det fanns många förhoppningar om hur nätet skulle göra mycket gott för det politiska engagemanget och revitalisera politiken. Nu finns det mycket av lära inom det här fältet. Jag vill att fler ska delta i den verklighet som finns online och för att få fler ska känna sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Vi måste bli mer proaktivt i relation till nätutvecklingen och inte vara så teknikrädda. Men också kritiska och sluta tro på att nätet är samma sak som verkligheten. För DET tror inte ens jag längre! Musik: Late night tales av Lee Roservere