Avsnitt 15 - Sofia Arkelsten (M)

Share:

Listens: 0

Nätet & demokratin - hot eller möjlighet?

Miscellaneous


Två dagar efter valet får vi veta hur vardagen nu ser ut för den som kampanjat dygnet runt i ett par månader. Möt Sofia Arkelsten, riksdagsledamot för Moderaterna som varje gång jag lyssnar på henne blir jag sugen på att bli politiker. Bara en sån sak i dessa tider av politikerförakt! Snacka om att dagligen arbeta för att #backademokratin Detta var ännu ett avsnitt av ”Backa demokratin”, podden om demokrati och digitalisering. Utvecklas eller hotas demokratin av nätutvecklingen. Eller är det kanske mest av allt både och i så fall upp till oss. Möt spännande personer som alla i sin vardag försöker utveckla och backa demokratin. Podden rattas av mig, mediestrategen, författaren och föreläsaren, Brit Stakston. Jag skrev en bok inför valet 2010 som hette Politik 2.0. En tid då det fanns många förhoppningar om hur nätet skulle göra mycket gott för det politiska engagemanget och revitalisera politiken. Nu finns det mycket av lära inom det här fältet. Jag vill att fler ska delta i den verklighet som finns online och för att få fler ska känna sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Vi måste bli mer proaktiva i relation till nätutvecklingen och inte vara så teknikrädda. Men också kritiska och sluta tro på att nätet är samma sak som verkligheten. För DET tror inte ens jag längre! Musik: Late night tales av Lee Roservere.