BARISTA

Share:

Listens: 0

Kopiaksara24

History


Buku ke-2 dengan mengikuti perlombaan yang di bukukan dalam kumpulan antalogi puisi "Dimensi Buku Percikan Kopi" penerbit Kars Publisher tahun 2018