Eero Heinonen visited Finland but the trip wasn't simple - Eero Heinonen kävi Suomessa mutta matka ei ollut yksinkertainen

Share:

Listens: 0

SBS Finnish - SBS Radio Finnish

News & Politics


During the pandemic we have heard and read about troublesome international travel. One needs a special permit to leave Australia and returning to Australia can be very complicated if not impossible. - Olemme pandemian aikana nähneet ja lukeneet vaikeutuneesta ulkomaanmatkailusta. Australaista poistuminen tapahtuu ainoastaan erikoisluvan voimalla ja paluu Australiaan sattaa olla epävarma tai jopa mahdoton.