En värld utan Gud?

En värld utan Gud?

Trovärdigt?

Share:
Vad är en världsbild och vilka följder får det för vår syn på världen om Gud inte finns? Dessa och angränsande frågor är temat för det tredje avsnittet av Trovärdigt?
...Read Less
Vad är en världsbild och vilka följder får det för vår syn på världen om Gud inte finns? Dessa och angränsande frågor är temat för det tredje avsnittet av Trovärdigt?
...Read Less