En värld utan Gud?

Share:

Listens: 0

Trovärdigt?

Religion & Spirituality


Vad är en världsbild och vilka följder får det för vår syn på världen om Gud inte finns? Dessa och angränsande frågor är temat för det tredje avsnittet av Trovärdigt?