Episod 5: Vad är döden?

Episod 5: Vad är döden?

Enkla frågor, svåra svar

Share Podcast:
Avsnitt 5: Vad är döden? Omkring 20 personer intervjuas om vad döden innebär för dem. Svaren från intervjuerna är sammansatta till ett samtal som spänner över alla möjliga inställningar och åsikter. Några funderar t.ex. över om ifall det finns ett liv efter döden medan andra funderar över om man verkligen skulle vilja leva i paradiset. Precis som de tidigare avsnitten följs samtalet av ett kortare meditativt musikstycke där det finns möjlighet at...Read More
Avsnitt 5: Vad är döden? Omkring 20 personer intervjuas om vad döden innebär för dem. Svar...Read More