Episod 7: Vad är synd?

Episod 7: Vad är synd?

Enkla frågor, svåra svar

Share Podcast:
Avsnitt 7: Vad är synd? Omkring 20 personer intervjuas om vad begreppet synd innebär för dem. Svaren från intervjuerna är sammansatta till ett samtal som spänner över alla möjliga inställningar och åsikter. Några tycker att det är ett tydligt definierat begrepp medan andra menar att det överhuvudtaget inte är relevant i vår tid. Frågan hänger också samman med avsnitt 8: "Vad är förlåtelse?" Precis som de tidigare avsnitten följs samtalet av ett k...Read More
Avsnitt 7: Vad är synd? Omkring 20 personer intervjuas om vad begreppet synd innebär för d...Read More