Episod 8: Vad är förlåtelse?

Episod 8: Vad är förlåtelse?

Enkla frågor, svåra svar

Share Podcast:
Avsnitt 8: Vad är förlåtelse? Omkring 20 personer intervjuas om vad förlåtelse innebär för dem. Svaren från intervjuerna är sammansatta till ett samtal som spänner över alla möjliga inställningar och åsikter. Några funderar t.ex. över förlåtelse som något mellanmänskligt, medan andra sätter det i ett annat sammanhang. Frågan om förlåtelse hänger också tätt samman med avsnitt 7: "Vad är synd?" Precis som de tidigare avsnitten följs samtalet av ett...Read More
Avsnitt 8: Vad är förlåtelse? Omkring 20 personer intervjuas om vad förlåtelse innebär för...Read More