Episode 03 - قسمت ۳ - پادکست ایرانی‌ گپ

Share:

Listens: 0

GapThePersianPodcast

Arts


در این قسمت با بردیا از تورنتو در مورد شهر تورنتو و شغل بردیا (فروشنده ماشین) گپی‌ می‌زنیم. بردیا در اوقات فراغت "دی جی - DJ"‌ هم هست و در این گفتگو از تجربیاتش در این زمینه هم پرسیدیم.