Episode 11

Share:

Listens: 45

RICH DAD'S CASHFLOW QUADRANT ROBERT T. KIYOSAKi

Education


hay dosto ap ka shwagt hai esh nye episose mai jo rabet /t kiyoshaki ke rich DAD POOR dad' book ka secend part hai esh mai espmey ep 15,16,17 hai esmai finaece se juda hu kai share lesson hai