FESTEN: Creating temporary communities

FESTEN: Creating temporary communities

Linda Wallenberg konst

Share:
(For english, see below.) Maider López är en av konstnärerna i Avesta Art 2019. I april, en dryg månad innan vernissage ringde Sofie Johansson, assistant curator på Linda Wallenberg konst, Maider López för ett samtal inför utställningen. I samtalet diskuteras ett tidigare verk som lånas in, samt tankar inför ett helt nytt konstprojekt som genomfördes några veckor senare, i maj 2019. Samtalet är på engelska. Avesta Art är en internationell konstutställning som arrangeras varje sommar i den industrihistoriska miljön i Verket i Avesta. Linda Wallenberg är curator för utställningen 2019. Årets utställning FESTEN tar utgångspunkt i hundraårsjubileet av Avesta stad 2019. Utnämningen till stad firades med en högtid i kyrkan och en stor middag för särskilt inbjudna gäster. När Avesta Art slår upp sina portar i maj 2019 för den 18:e utställningen av samtidskonst FESTEN, lyfts perspektiv kring identitet, generositet, gästfrihet, nätverkande, förhandling, föreställning, representation och status. I utställningen visas både nya och inlånade verk av internationellt verksamma konstnärer. Skulpturer, installationer och videoverk av Natasha Dahnberg, RUS/SE, Maider López, ESP och Joana Vasconcelos, POR. Flaggor och videoverk av Jacob Dahlgren, SE visas i och utanför Verkets entrébyggnad. Maider López is one of the artists in Avesta Art 2019. In April, one month before the opening Sofie Johansson, assistant curator at Linda Wallenberg konst, called Maider López for a talk before the exhibition. They discussed a loaned work that will be exhibited, but also a new art project that was performed a couple of weeks later, in May 2019. The interview is held in English. Avesta Art is an international art exhibition arranged every summer in the old factory Verket in Avesta. Linda Wallenberg is curator for the exhibition 2019. This year's international exhibition The Celebration takes its starting point in the centenary of Avesta city in 2019. The appointment to the city was celebrated with a feast in the church and a great dinner for specially invited guests. When Avesta Art opens its doors in May 2019 for the 18th exhibition of contemporary art The Celebration, with perspectives on identity, generosity, hospitality, networking, negotiation, performance, representation and status are lifted. The exhibition shows both new and borrowed works by internationally active artists. Sculptures, installations and video works by Natasha Dahnberg, RUS / SE, Maider López, ESP and Joana Vasconcelos, POR. Flags and video works by Jacob Dahlgren, SE are displayed in and outside the building's entrance building.
...Read More
(For english, see below.) Maider López är en av konstnärerna i Avesta Art 2019. I april, en dryg månad innan vernissage ringde Sofie Johansson, assistant curator på Linda Wallenberg konst, Maider López för ett samtal inför utställningen. I samtalet diskuteras ett tidigare verk som lånas in, samt tankar inför ett helt nytt konstprojekt som genomfördes några veckor senare, i maj 2019. Samtalet är på engelska. Avesta Art är en internationell konstutställning som arrangeras varje sommar i den industrihistoriska miljön i Verket i Avesta. Linda Wallenberg är curator för utställningen 2019. Årets utställning FESTEN tar utgångspunkt i hundraårsjubileet av Avesta stad 2019. Utnämningen till stad firades med en högtid i kyrkan och en stor middag för särskilt inbjudna gäster. När Avesta Art slår upp sina portar i maj 2019 för den 18:e utställningen av samtidskonst FESTEN, lyfts perspektiv kring identitet, generositet, gästfrihet, nätverkande, förhandling, föreställning, representation och status. I utställningen visas både nya och inlånade verk av internationellt verksamma konstnärer. Skulpturer, installationer och videoverk av Natasha Dahnberg, RUS/SE, Maider López, ESP och Joana Vasconcelos, POR. Flaggor och videoverk av Jacob Dahlgren, SE visas i och utanför Verkets entrébyggnad. Maider López is one of the artists in Avesta Art 2019. In April, one month before the opening Sofie Johansson, assistant curator at Linda Wallenberg konst, called Maider López for a talk before the exhibition. They discussed a loaned work that will be exhibited, but also a new art project that was performed a couple of weeks later, in May 2019. The interview is held in English. Avesta Art is an international art exhibition arranged every summer in the old factory Verket in Avesta. Linda Wallenberg is curator for the exhibition 2019. This year's international exhibition The Celebration takes its starting point in the centenary of Avesta city in 2019. The appointment to the city was celebrated with a feast in the church and a great dinner for specially invited guests. When Avesta Art opens its doors in May 2019 for the 18th exhibition of contemporary art The Celebration, with perspectives on identity, generosity, hospitality, networking, negotiation, performance, representation and status are lifted. The exhibition shows both new and borrowed works by internationally active artists. Sculptures, installations and video works by Natasha Dahnberg, RUS / SE, Maider López, ESP and Joana Vasconcelos, POR. Flags and video works by Jacob Dahlgren, SE are displayed in and outside the building's entrance building.
...Read More