GIAO LƯU DÀN DIỄN VIÊN MẮT BIẾC: TRÚC ANH, KHÁNH VÂN, TRẦN PHONG, THẢO TÂM | HÓNG HỚT STARS - HÓNG HỚT SHOWBIZ

GIAO LƯU DÀN DIỄN VIÊN MẮT BIẾC: TRÚC ANH, KHÁNH VÂN, TRẦN P...

Hóng Hớt Showbiz - Tám chuyện thiên hạ - WAVES

Share Podcast:
GIAO LƯU DÀN DIỄN VIÊN MẮT BIẾC: TRÚC ANH, KHÁNH VÂN, TRẦN PHONG, THẢO TÂM | HÓNG HỚT STARS Các diễn viên trong phim Mắt Biếc: Trần Nghĩa - Ngạn Trúc Anh - Hà Lan Trần Phong - Dũng Khánh Vân - Trà Long Thảo Tâm - Vân Hóng hớt showbiz - Hóng mọi chuyện của showbiz. Nơi mà cả thế giới showbiz đều nằm trong tầm tay bạn. Nơi mà mọi góc khuất và thông tin của Showbiz Việt được phơi bày. Nếu bạn muốn dấn thân vào thế giới đầy phức tạp này thì Hóng Hớt ...
Read More
GIAO LƯU DÀN DIỄN VIÊN MẮT BIẾC: TRÚC ANH, KHÁNH VÂN, TRẦN PHONG, THẢO TÂM | HÓNG HỚT STARS Các diễn viên trong phim Mắt Biếc: Trần Nghĩa - Ngạn Trúc Anh - Hà Lan Trần Phong - Dũng Khánh Vân - Trà Long Thảo Tâm - Vân Hóng hớt showbiz - Hóng mọi chuyện của showbiz. Nơi mà cả thế giới showbiz đều nằm trong tầm tay bạn. Nơi mà mọi góc khuất và thông tin của Showbiz Việt được phơi bày. Nếu bạn muốn dấn thân vào thế giới đầy phức tạp này thì Hóng Hớt ...
Read More