Хууль засаглах уу? Хувь хүн засаглах уу?

Хууль засаглах уу? Хувь хүн засаглах уу?

Boring topics-Oyunerdene's podcast

Share:
Өчигдөрхөн ах нараа ЗА гээд дагадаг Монголын залуу үе, өнөөдөр тэднээс ЯАГААД гэж асуудаг бас ҮГҮЙ гэж хэлдэг болжээ.
...Read Less
Өчигдөрхөн ах нараа ЗА гээд дагадаг Монголын залуу үе, өнөөдөр тэднээс ЯАГААД гэж асуудаг бас ҮГҮЙ гэж хэлдэг болжээ.
...Read Less