Hvor og hvordan når du målgruppen "godt voksne" (50-67)? (del 1)

Share:

Listens: 0

Markedsstrategene

Business


Hvilke kanaler er de i, hvordan brukes de og hvordan oppfatter de reklamen de blir eksponert for? Vi tar en prat med Calle (63) og Ingrid (54). Hva skal til for å fange oppmerksomheten deres, hva slags reklame responderer de på og hvordan lar de seg påvirke? I del 1 snakker vi om sosiale medier.Bakgrunn:I denne serien har vi dybdeintervjuet 10 kandidater fra målgruppen, 5 fra hvert kjønn. Vi har spurt om medievaner og sosiale medier, testet hvilke reklamer de liker og ikke liker, og ikke minst hva slags reklamer som fører til handling. Vi har invitert 2 av kandidatene til studio for å snakke om noe av det vi har funnet ut. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy