Kdo je Bůh? | Zjevení jména // Lukáš Targosz

Kdo je Bůh? | Zjevení jména // Lukáš Targosz

Element Podcast Hradec Kralove

Share Podcast:
V příběhu hořícího keře zjevuje Bůh své osobní jméno. Tím ukazuje, že není síla, kosmická energie, ale je osobou. Jméno vždy ukazuje přirozenost osoby, která ho nosí. Židé nevyslovováním jména vyjadřovali úctu Bohu a postoj, že budou poslouchat, ne manipulovat. Ježíš překvapivě o Bohu nemluví jako o „Pánu“. Místo toho Ježíš nazývá Boha jako „Otce“. Naděje proroků, že Bůh své jméno posvětí mezi všemi národy se naplnila v Ježíši a skrze něj se Bůh ...
Read More
V příběhu hořícího keře zjevuje Bůh své osobní jméno. Tím ukazuje, že není síla, kosmická energie, ale je osobou. Jméno vždy ukazuje přirozenost osoby, která ho nosí. Židé nevyslovováním jména vyjadřovali úctu Bohu a postoj, že budou poslouchat, ne manipulovat. Ježíš překvapivě o Bohu nemluví jako o „Pánu“. Místo toho Ježíš nazývá Boha jako „Otce“. Naděje proroků, že Bůh své jméno posvětí mezi všemi národy se naplnila v Ježíši a skrze něj se Bůh ...
Read More