Kdo je Bůh? | Zjevení Trojice // Lukáš Targosz

Kdo je Bůh? | Zjevení Trojice // Lukáš Targosz

Element Podcast Hradec Kralove

Share Podcast:
Hlavní a nejdůležitějším zjevením je osoba Ježíše Krista. Skrze něj se Bůh stává poznatelným a přístupným pro všechny lidi ze všech národů.První křesťané věřili, že Bůh je jako Ježíš. Je dokonalým zjevením Boha, jeho charakteru a chování. Díky tomu můžeme kráčet v životě s láskyplnou přítomností, vložit svou víru do jména nad každé jméno a uklidnit se v naději v jeho charakter. V Markově evangeliu vidíme, jak Bůh zjevuje identitu Syna ve třech dě...
Read More
Hlavní a nejdůležitějším zjevením je osoba Ježíše Krista. Skrze něj se Bůh stává poznatelným a přístupným pro všechny lidi ze všech národů.První křesťané věřili, že Bůh je jako Ježíš. Je dokonalým zjevením Boha, jeho charakteru a chování. Díky tomu můžeme kráčet v životě s láskyplnou přítomností, vložit svou víru do jména nad každé jméno a uklidnit se v naději v jeho charakter. V Markově evangeliu vidíme, jak Bůh zjevuje identitu Syna ve třech dě...
Read More