"KESOMBONGAN" Sebab ketiga "Mengapa masih banyak orang yang tidak mengikuti Kebenaran?!"

Share:

Listens: 0

Jurnal Cerita

Education


Sombong adalah menolak Kebenaran dan meremehkan orang lain.“ (HR. Muslim no. 91)