Mission Berlin 17 – Izgradnja barikada

Mission Berlin 17 – Izgradnja barikada

Mission Berlin | Učite nemački | Deutsche Welle

Share:
Share:
Još svega 45 minuta. Igrač odlučuje da rizikuje i da veruje prodavačici. Na radiju izveštavaju o podizanju barikada koje postavljaju vojnici. Da li je to dogadjaj koji Ratava želi da izbriše? Ana još uvek ne primećuje da je prodavačica zapravo Hajdrun Draj. Igrač Ani savetuje da veruje ženi koja je očigledno spremna da joj pomogne, iako je njen brat Paul Vinkler sumnjičav. Ali i on na kraju pristaje da pomogne Ani prilikom bekstva od motorista. A...Read More
Još svega 45 minuta. Igrač odlučuje da rizikuje i da veruje prodavačici. Na radiju izvešta...Read More