November ke-5

Share:

Listens: 0

Kopiaksara24

History


Buku ke-5 dengan mengikuti perlombaan yang dibukukan dalam kumpulan puisi "5:00 Buku Ketiga" penerbit Ellunar Publisher tahun 2020