Psi #1 - Everything is your fault | همه چیز تقصیر توئه

Psi #1 - Everything is your fault | همه چیز تقصیر توئه

Psi Podcast | پادکست سای

Share:
برای این که بتونی تغییری ایجاد کنی باید این رو بدونی که تو برای همه‌ی اتفاق‌های زندگیت مسئولی، هر اتفاق خوب یا بدی که توی زندگیت می‌افته تقصیر توئه نه هیچکس دیگه. کنترل زندگیت کاملا دست توئه نه هیچکس دیگه. www.psipodcast.ir instagram.com/psipodcast t.me/psipodcast Email: psipodcast1@gmail.com
برای این که بتونی تغییری ایجاد کنی باید این رو بدونی که تو برای همه‌ی اتفاق‌های زندگیت مسئولی، هر اتفاق خوب یا بدی که توی زندگیت می‌افته تقصیر توئه نه هیچکس دیگه. کنترل زندگیت کاملا دست توئه نه هیچکس دیگه. www.psipodcast.ir instagram.com/psipodcast t.me/psipodcast Email: psipodcast1@gmail.com