Roosa Kuusisto talks about her work as a language teacher - Roosa Kuusisto kertoo työstään suomenkielen opettajana

Share:

Listens: 0

SBS Finnish - SBS Radio Finnish

News & Politics


Finnish is a somewhat exotic language in Australia but there is no shortage of interested students - Suomenkieli on suhtellisen eksoottinen Australiassa mutta se herättää mielenkiintoa australialaisten joukossa.