S1E3 - Bài giảng dành cho bậc cha mẹ của LM Giuse Maria Nguyễn Minh Quang- WAVES - Công giáo

S1E3 - Bài giảng dành cho bậc cha mẹ của LM Giuse Maria Nguy...

Lắng nghe lời Chúa - WAVES - Công giáo

Share Podcast:
Nếu ai đang là cha là mẹ thì không nên bỏ qua bài giảng đầy nhân văn, ý nghĩa này. Bài giảng dành cho bậc cha mẹ của LM Giuse Maria Nguyễn Minh Quang mang đến những bài học vô cùng giá trị và cần thiết đối với tất cả những bậc phụ huynh. Mỗi vị phụ huynh đều phải luôn học hỏi, trau dồi và tìm kiếm những phương pháp để dạy dỗ con cái một cách tốt nhất. Hơn thế, các bậc phụ huynh phải tìm cách hiểu được con mình mà không phải dùng đòn roi để răng đ...
Read More
Nếu ai đang là cha là mẹ thì không nên bỏ qua bài giảng đầy nhân văn, ý nghĩa này. Bài giảng dành cho bậc cha mẹ của LM Giuse Maria Nguyễn Minh Quang mang đến những bài học vô cùng giá trị và cần thiết đối với tất cả những bậc phụ huynh. Mỗi vị phụ huynh đều phải luôn học hỏi, trau dồi và tìm kiếm những phương pháp để dạy dỗ con cái một cách tốt nhất. Hơn thế, các bậc phụ huynh phải tìm cách hiểu được con mình mà không phải dùng đòn roi để răng đ...
Read More